Tiếng Việt
CHÙA NIỆM PHẬT - Niem Phat Buddhist Temple
Tác giả: Đức Đạt Lai Lạt Ma Chuyển ngữ: Tuệ Uyển