THƯ MỤC TÁC GIẢ
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,000
10 Tháng Sáu 201612:48 SA(Xem: 16581)
Phàm là những liên hữu gia nhập ban hộ niệm, đều có danh sách. Thân nhân quyến thuộc của thành viên trong ban hộ niệm, họ cũng tin Phật pháp,
07 Tháng Sáu 201612:46 SA(Xem: 14462)
Pháp môn Tịnh độ là một trong mười tông phái của Phật giáo Trung Hoa, đây là tông phái siêu việt được các bậc cổ đức liệt vào tông phái Đại thừa viên đốn.
07 Tháng Sáu 201612:24 SA(Xem: 19214)
Kinh A Di Đà thuộc Tiểu bản, là bản kinh được trì tụng hằng ngày của Tăng già cũng như Phật tử thuộc Tông Tịnh Độ ở Trung Hoa, Nhật Bản và Việt Nam.