THƯ MỤC TÁC GIẢ
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,000
07 Tháng Sáu 201611:34 CH(Xem: 7696)
Ngày mai hay cái chết. Chúng ta không thể hoàn toàn quả quyết rằng người già sẽ chết trước và người trẻ còn ở lại phía sau.
04 Tháng Sáu 201611:27 CH(Xem: 7503)
“Ngay cả khi tất cả chúng sinh tệ bạc với con, con xin nguyện yêu thương họ hơn cả cuộc sống của mình.”
04 Tháng Sáu 201611:15 CH(Xem: 9090)
Trong hoàn cảnh của chúng con hiện nay, căn cơ yếu kém và không được gần gũi các vị chân sư, chúng con có nên hướng tâm về một cõi tịnh độ không và nếu có thì nên hướng tâm đến cõi tịnh độ nào cho thích hợp?