THƯ MỤC TÁC GIẢ
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,000
01 Tháng Sáu 20161:05 SA(Xem: 18796)
Thượng tọa bộ (上座部), sa. sthaviravāda, còn gọi Theravada, hoặc gọi là Phật giáo nguyên thủy hay Phật giáo Nam truyền.
01 Tháng Sáu 20161:03 SA(Xem: 12764)
Đức Phật lịch sử tuyên bố trên internet rằng: "Như Lai không tranh luận với đời, chỉ có đời tranh luận với Như Lai mà thôi. Những gì người trí chấp nhận, Như Lai chấp nhận."
01 Tháng Sáu 20161:02 SA(Xem: 15442)
Nói đến Ấn Độ là nói đến một nền văn hóa với nhiều truyền thống tôn giáo. Nơi đây có nhiều triết thuyết ra đời với nhiều tư tưởng khác nhau