THƯ MỤC TÁC GIẢ
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,000
02 Tháng Sáu 20166:11 CH(Xem: 7201)
Sức khỏe và bệnh tật là những kinh nghiệm thông thường của đời người, và vì vậy cũng là điều được tôn giáo quan tâm đặc biệt.
01 Tháng Sáu 20166:08 CH(Xem: 10939)
Khi chúng ta nói về khoa học Phật Giáo, điều này liên hệ đến những thứ như luận lý (logic), chúng ta biết về mọi thứ như thế nào, và một cách căn bản quan điểm về thực tại - vũ trụ đã hiện hữu như thế nào, v.v…,
01 Tháng Sáu 20166:01 CH(Xem: 10811)
Hiện nay, người ta ước lượng mỗi năm có khoảng 200 bài báo cáo về thiền định trên các tạp chí khoa học, gấp đôi so với những năm về trước.