THƯ MỤC TÁC GIẢ
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,000
29 Tháng Năm 20166:00 CH(Xem: 9248)
Tịnh độ tông còn gọi là Tịnh thổ tông hay Liên tông do cao tăng Huệ Viễn (zh. 慧遠) người Trung Quốc sáng lập. Ngài Huệ Viễn là người đời nhà Tấn, sinh năm 334, mất năm 416.
29 Tháng Năm 20165:55 CH(Xem: 8216)
Pháp thể gồm cả tâm và vật kết thành do sức của duyên và nghiệp, tức là nói pháp thể là kết quả của mê hoặc. Sức của hoặc và nghiệp tuần hoàn vô thủy vô chung, làm cho tâm thân cứ biến chuyển luân hồi mãi.