DANH MỤC LỊCH SỬ
THƯ MỤC TÁC GIẢ
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,000
12 Tháng Sáu 20167:26 CH(Xem: 15703)
Khi Đức Phổ Hiền Bồ Tát chưa xuất gia học đạo, còn làm con thứ tư của vua vô Tránh Niệm, tên là Năng Đà Nô.
31 Tháng Năm 20167:22 CH(Xem: 8467)
Qua kinh sách thuộc truyền thống Đại thừa ta được biết mỗi vị Phật thường có hai vị Bồ tát làm thị giả. Nếu như Đức Phật A Di Đà có Bồ Tát Quán Thế Âm và Đại Thế Chí làm thị giả thì một trong hai vị thị giả chính của Đức Phật Thích Ca là Văn Thù Sư Lợi, đại biểu cho trí tuệ siêu việt.