DANH MỤC LỊCH SỬ
THƯ MỤC TÁC GIẢ
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,000
12 Tháng Sáu 20167:16 CH(Xem: 14682)
Trong một ngôi làng nhỏ, gần thủ đô vương quốc Ma Kiệt Đà (Magadha, nay thuộc tiểu bang Bihar Ấn Độ), thuở xưa có một đứa bé chào đời, đặt tên là Kolita Moggallàna. Đứa bé ấy sau này là Đại đức Mục Kiền Liên (Mahà Moggallàna).
31 Tháng Năm 20167:14 CH(Xem: 12808)
Xá Lợi Phất thuộc dòng dõi Bà La Môn, thân phụ là Ưu Ba Đề Xá hay Ưu Ba Thất Sa (Upatisya), một luận sư nổi danh trong hàng Bà La Môn. Thân Mẫu là bà Xá Lợi (Sàri) cũng là một người phụ nữ thông minh có tài biện luận.
31 Tháng Năm 20167:12 CH(Xem: 9154)
Người sinh vào giai cấp nào phải giữ truyền thống của giai cấp đó. Người sinh vào dòng Bà La Môn được làm đạo sĩ học thánh điển Vệ Đà, lo việc tế tự