THƯ MỤC TÁC GIẢ
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,000
25 Tháng Tám 20162:39 CH(Xem: 13994)
Một lần nữa, đón mừng mùa Vu Lan – Báo Hiếu đã về, để đền ơn Thầy Tổ, báo đáp công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ hiện tại và cha mẹ Cửu Huyền Thất Tổ, Chùa Niệm Phật chúng con long trọng tổ chức đại lễ Vu Lan Báo Hiếu báo đáp công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ hiện tiền và cha mẹ bảy đời quá vãng và đồng thời trang nghiêm tổ chức Lễ Húy Kỵ lần thứ 14 ngày Hoà thượng Bổn sư chúng con viên tịch nhằm dâng lên bậc Ân Sư khả kính những nén tâm hương với lòng tri ân vô hạn. Đặc biệt hơn, mùa Vu lan năm nay, hội đủ duyên lành Chùa Niệm Phật chúng được phước duyên cung thỉnh Tôn tượng Bồ tát Quan Âm tôn trí tại bổn tự và nhân dịp mùa Vu Lan này chúng con nhân sự tùng sự, thành tâm thiết lễ an vị Tôn tượng Bồ tát, để mọi người cùng chiêm bái.
25 Tháng Tám 20165:43 SA(Xem: 16235)
29 Tháng Chín 201512:17 CH(Xem: 12187)
15 Tháng Sáu 20155:48 SA(Xem: 10325)
Ngày 14 tháng 6 năm 2015 hội đủ duyên lành Chùa Niệm Phật tại thành phố St. Paul tiểu bang Minnesota chính thức làm Lễ An Vị Phật dưới sự chứng minh của Hòa Thượng thượng Tín hạ Nghĩa Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ và đông đảo chư Tôn Đức Tăng từ khắp các tiểu bang đồng về Chứng minh và tham dự lễ.