DANH MỤC CHUYÊN ĐỀ
THƯ MỤC TÁC GIẢ
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,000
27 Tháng Sáu 201612:38 SA(Xem: 8333)
Ở núi học đạo chỉ tìm tâm Hà tất khư khư hướng ngoại tìm Cất bước lại cần lên bảo sở Chớ đem lá úa thế vàng ròng (Sơn cư bách vịnh - Thiền sư Tông Bổn)
01 Tháng Sáu 201612:36 SA(Xem: 12413)
“Như tảng đá kiên cố Gió cuồng nộ chẳng lay Lời tán dương, phỉ báng Không xao gợn đôi mày”.
01 Tháng Sáu 201612:32 SA(Xem: 8066)
"Thân ta tuy có kém mạnh khoẻ, nhưng lòng từ bi của ta, trí sáng suốt của ta không kém sút. Ta còn tại thế ngày nào thì ngày ấy không phải là một ngày vô ích".